28 Maj 2024

Zasebnost in varstvo podatkov

Spletno mesto lahko obiščete, ne da bi navedli svoje osebne podatke oziroma anonimno. Navedba osebnih podatkov je potrebna le v primeru, če uporabljate kakršno koli storitev, za katero je potrebna prijava ali naročanje na obveščanje.

Lastnik spletnega mesta varuje vaše osebne podatke, če ste obiskovalci spletne strani, ki mu jih posredujete ob obisku in uporabi spletne strani. Osebni podatki se obdelujejo samo za namen, za katerega so zbrani in ki ga dovoljujeta Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in uredba GDPR.

Lastnik spletnega mesta osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če ga k temu zavezujejo določeni predpisi.

Ob obisku spletnega mesta se določeni podatki, kot so IP naslov, datum, čas, naslov strani, s katere prihajate, shranijo na strežnik. Podatki te vrste so anonimni. Uporabljajo se samo za statistične obdelave. Do trenutka, ko nam uporabnik sam posreduje svoje osebne podatke, npr. ime in priimek ter naslov elektronske pošte, so prav vsi podatki, ki se pridobivajo avtomatično, ko uporabljate spletno mesto, anonimni in se identiteta uporabnika nikakor ne more ugotoviti.

Lastnik spletne strani zbira, obdeluje ter hrani podatke o uporabnikih, in sicer za naslednje namene:

  • identifikacijo avtorjev prispevkov in komentarjev, zaradi morebitnih zlorab;
  • komunikacijo med obiskovalci spletnega mesta in med lastnikom spletnega mesta;
  • obveščanje uporabnikov o aktualnih novicah in dogodkih.

Ko sprejmete pogojev, se hkrati strinjate, da lastnik spletnega mesta ni odgovoren za ravnanje tretjih oseb, prav tako vam lastnik ne more zagotoviti varnosti ter zasebnosti informacij, ki se prenašajo preko spleta ali elektronske pošte, ko gre za osebne podatke ter informacije, ki jim jih posredujete vi sami. Obenem se strinjate, da lastnika spletnega mesta, na katerega ste vstopili na lastno odgovornost, ne boste smatrali za odgovornega za katere koli vsebine, ki jih v okviru te storitve prejemate.

V skladu s področno zakonodajo (GDPR) uporabniku spletnega mesta lastnik spletnega mesta omogoča, da lahko uveljavlja naslednje pravice, ki so v povezavi z obdelovanjem osebnih podatkov:

(i) pravica do dostopa do podatkov

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da lahko od lastika spletnega mesta dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki. Kadar je temu tako, ima uporabnik pravico dostopati do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Zahtevo za uveljavitev pravice dostopa do podatkov uporabnik lahko posreduje na naš e-poštni naslov.

(ii) pravica do popravka

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da lahko doseže, da lastnik spletnega mesta brez nepotrebnega odlašanja popravi napačno navedene osebne podatke v zvezi z njim. Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico, da lahko dopolni nepopolne ali napačno posredovane osebne podatke. Zahtevo za uveljavitev pravice do popravka uporabnik lahko posreduje na e-poštni naslov upravitelja tega portala.

(iii) pravica do izbrisa/»pravica do pozabe«

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da lahko doseže, da lastnik spletnega mesta brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, lastnik spletnega mesta pa ima obveznost osebne podatke nemudoma izbrisati, če ne obstaja razlog, zaradi katerega brisanje osebnih podatkov ni dovoljeno oziroma ima lastnik spletnega mesta pravni interes, da podatke določen čas še vedno hrani. Zahtevo za uveljavitev pravice do izbrisa uporabnik lahko posreduje na naš elektronski naslov.

(iv) pravica do omejitve obdelave

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da lastnik spletnega mesta omeji obdelavo njegovih osebnih podatkov, in sicer v skladu s predpisanimi nameni obdelave. Zahtevo za omejitev obdelave uporabnik lahko posreduje na elektronski naslov upravitelja spletnega mesta.

(v) pravica do prenosljivosti podatkov

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih poseduje lastnik spletnega mesta. Podatke lahko prejme v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki. Prav tako ima pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljalec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar obdelava temelji na privolitvi uporabnika. Zahtevo za uveljavitev pravice do prenosljivosti podatkov uporabnik lahko posreduje preko e-pošte upravniku te spletne strani.

(vi) pravica do ugovora

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki temelji na obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva lastnik spletnega mesta ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, vključno z oblikovanjem profilov na podlagi teh določb. Lastnik spletnega mesta preneha obdelovati osebne podatke. To ne velja v primeru, če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami uporabnika, na katerega se osebni podatki nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

(vii) pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da poda morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov. Pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov uporabnik lahko posreduje na naš elektronski e-poštni naslov.

Vsak uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima prav tako pravico, da vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši določila na področju varstva osebnih podatkov.