27 Maj 2024

Splošni pogoji uporabe

1. Splošno

Ta pravila določajo splošne pogoje uporabe tega spletnega mesta. Uporaba spletne strani se šteje kot soglasje, s katerim uporabnik spleta potrjuje, da je seznanjen z vsemi pogoji. Če se ta s pogoji ne strinja, mora določeno spletno mesto tudi zapustiti.

Vsa določila, ki so navedena pod splošnimi pogoji, veljajo za prav vse uporabnike enakovredno. To je lahko izjemoma drugače, vendar mora biti tako navedeno tudi v splošnih pogojih. Vsebina spletnega mesta je spletnemu uporabniku dosegljiva vse leto, vse ure, razen če pride do določenih težav, ki niso predvidljive. Lastnik spletne strani si lahko pri tem pridržuje pravico do sprememb na svoji spletni strani, in sicer brez predhodnega obvestila.

Za splošne pogoje je značilno, da se v skladu z veljavno zakonodajo lahko redno dopolnjujejo. Lastnik spletne strani ima pravico do spreminjanja in posodabljanja pogojev, prav tako tudi določil in opomb. O spremembah mu uporabnika ni potrebno posebej obveščati. Kjer so navedeni splošni pogoji uporabe, lahko preverimo tudi datum, ko se je določena spletna stran posodabljala.

Splošni pogoji so sestavljeni na podlagi pravnih vsebin s področja Republike Slovenije. Za reševanje kakršnih koli sporov ali česa podobnega, je pristojno sodišče v Ljubljani. V primeru, da je določen predpis pogojev uporabe neveljaven, se ga nadomesti z novim.

Latnik spletnega mesta lahko v primeru, če se pogoji ne spoštujejo, proti določenemu kršitelju poda ukrep. Ti se delijo na več vrst. Lahko mu poda opozorilo o nespoštovanju Splošnih pogojev uporabe; lahko mu blokira IP naslov, iz katerega je do določene kršitve tudi prišlo; lahko posreduje IP naslov, iz katerega je prišlo do kršitve, in sicer za to pristojnim organom.

2. Vsebine na spletni strani

Za informacije, ki so podane na vsaki spletni strani, velja, da so povsem informativne narave. Pri tem mislimo na vse članke, prispevke, besedila in druge podobne vsebine, ki so na spletnem mestu objavljeni z namenom, da se uporabniku ponudi širok nabor tako domačih kot tudi tujih novic, nasvetov ter še druge vsebine z zanimivo naravo.

Lastnik svojega spletnega mesta ne prevzema nikakršne odgovornosti, če se na spletni strani znajdejo vsebine, ki vsebujejo napake, prav tako ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost. Posledično spletne strani oziroma njihove vsebine vsebujejo netočnosti, slovnične, pravopisne ter slogovne napake. Uporabnik mora pri uporabi določene spletne strani preveriti tudi, ali so določene vsebine oziroma informacije še vedno aktualne oziroma uporabne.

Če uporabljate določeno spletno mesto, se s tem strinjate, da lastnika spletne strani odvezujete kakršne koli odgovornosti za škodo, izgubo ali vse ostale nevšečnosti, ki jih uporabniki lahko utrpijo zaradi uporabe spletne strani.

3. Starostna omejitev

Spletni uporabniki mesta oziroma strani uporabljajo na lastno odgovornost. Vsebine, ki so objavljene na določenem spletnem mestu, morda niso primerne za osebe, ki še niso dopolnile 18 let. Vsak uporabnik se tako zavezuje, da ne bo uporabljal določenega spletnega mesta, če to zanj ni primerno. Razen v primeru, če je dovoljenje dobil od svojih staršev ali skrbnikov. Za slednje velja, da oni nosijo posledice dejanj, ki jih je povzročil mladoletnik. Ko uporabnik vstopi na spletno stran, nosi prav vse pravne posledice dvojih ravnanj.

4. Komentiranje vsebine

Na spletni strani lahko vsebino uporabniki komentirajo. Lastnik spletnega mesta si pri tem pridržuje pravico, da neprimerne ali celo žaljive komentarje povsem odstrani oziroma jih javnosti sploh ne pokaže.

Pomembno je tudi, da se pri uporabi določene spletne strani ne krši Ustave Republike Slovenije. V takem primeru lastnik lahko pristojnim organom preda IP naslov uporabnika. Lastnik bo obenem izbrisal komentarje, ki so povsem neprimerni, čeprav formalno ne kršijo predpise. Pri tem mislimo na vulgarne, seksistične in žaljive komentarje.

5. Avtorske pravice

Vsi članki, prispevki, besedila in vsa ostala vsebina je na spletnem mestu objavljena z namenom, da se uporabniku podajo zanimive ter poučne spletne vsebine. Lastnik spletne strani lahko vedno dodaja, spreminja in tudi odstranjuje vsebine na svojem spletnem mestu, ne da bi pred tem opozoril uporabnike.

Celotna vsebina spletnega mesta, pri tem mislimo tudi na logotipe, slike, fotografije ter podobno, je v zasebni lasti. Tako velja za predmet pravic intelektualne lastnine. Obiskovalec oziroma uporabnik spletnega mesta ima le pravico do dostopa.

Uporabniku se dovoli, da v primeru, ko je vsebina citirana, naredi povezavo do članka, ki je na spletnem mestu. Če povezava ni mogoča, mora uporabnik navesti vir. Povezave oziroma vira ne smemo navesti na straneh, ki vsebujejo nemoralno ali celo nezakonito vsebino.

Če pri določeni vsebini ni navedeno drugače, uporabniki spletne strani brez pisnega soglasja izdajatelja ne smejo reproducirati ali še kako drugače za svoje namene, ki so lahko komercialne ali nekomercialne narave, uporabiti vsebin na svojem spletnem mestu.

Uporabnik se ob uporabi določene spletne strani strinja, da v objavo ne bo posredoval vsebin, ki bi lahko slabo vplivale na pravice tretjih oseb.

Če uporabnik krši pravice intelektualne lastnine lastnika spletnega mesta s posredovanjem vsebine, reprodukcijo vsebine, objavo povezave na nezakoniti ali nemoralni spletni strani in drugimi kršitvami, je v celoti odgovoren za prav vso storjeno škodo.